The following was originally published August 3, 2011 at http://slikeiscenskeigre.wordpress.com/2011/08/03/hello-world/

Семинар се одржава уживо или као online програм. Групе се формирају сваког месеца.Уколико сте заинтересовани, можете се пријавити на ову адресу и добити детаљније информације, као и шифру која ће Вам омогућити приступ лекцијама и задацима: goca0867@yahoo.com или natasha.ciric@yahoo.com
Напомена: Праћење програма захтева само оснивно познавање рада на рачунару!
seminar%20011.jpg

logo.png
Назив програма:
СЛИКЕ И СЦЕНСКЕ ИГРЕ КАО МАЛИ ДЕЧЈИ ПРОЈЕКТИ У НАСТАВИ
(Програм бр. 531 у Каталогу стручног усавршавања наставника 2012/2013 и 1013/2014)
Програм подржава ОШ ,,Краљ Александар I“, Алексиначких рудара 22,Нови Београд
Координатор програма:Гордана Станојевић,Темишварска 14,Београд
064-8812649; 063-7333694
е-mail адреса: goca0867@yahoo.com
Аутор програма:Наташа Ћирић Живковић, професор разредне наставе
Реализатори:
1. Наташа Ћирић Живковић, професор разредне наставе
2. Мирјана Роглић,педагог
3. Гордана Станојевић, професор разредне наставе
4. Снежана Цвејић,наставник информатике
external image 2.jpg
Општи циљ програма:
ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА ЈЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У НАСТАВИ ПРИМЕНОМ ДИДАКТИЧКИ ОСМИШЉЕНЕ ДРАМСКЕ ИГРЕ И МАЛИХ ДЕЧЈИХ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА.
Програм најпре са педагошког аспекта осветљава значај примене слике ( у свим медијским облицима) и сценске игре у настави, а потом презентује вишеструке могућности њихове практичне примене у васпитном и образовном раду . Примена ових креативних игара у свакодневном раду са децом, у оквиру различитих наставних предмета допринеће већој очигледности наставе, активности и задовољству деце у наставном процесу, интеграцији усвојених појединачних знања и појмова у шире појмовне целине и примени тих знања.Тиме се јача самопоуздање и лична компетентност детета у сазнању, оно се оспособљава за самостално учење,истраживање и трагање за новим изворима знања,што све доводи до развоја мотивације за стицањем знања.
Посебни циљеви програма који се индиректно реализују програмом :
- Упознавање,истраживање и развијање вештина и техника,идеја и
процеса уметничког изражавања
- Развијање дечје креативности
- Усвајање асертивне технике неконфлктне комуникације код деце
- Превенција насиља, злостављања и дискриминације
- Боља социјализација,сарадња и укључивање у тимски рад ученика обухваћеним инклузивним образовањем
Теме које се обрађују:
УВОД
1. ДЕЧЈИ ПРОЈЕКТИ КАО ПРОЦЕС И ИСХОД УЧЕЊА
Педагошки аспекти пројектне наставе
Дечји пројекти у активном учењу
2.СЛИКЕ И СЦЕНСКЕ ИГРЕ КАО МАЛИ ДЕЧЈИ ПРОЈЕКТИ
2.1.Слике
2.1.1.Фото-стрип у настави
2.1.2.Фото-сликовница
2.2. Лутка-игре у настави
2.3. Кратке форме (Вођена драмска игра и интерактивни театар у настави)
2.4. Кратки резови (Филм као средство приказивања процеса у настави)
3. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Процес планирања и реализације пројектне наставе
- Израда скице наставног пројекта
Циљна група:
Наставник/професор разредне наставе
Наставник/професор у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник/професор предметне наставе – основна школа
Трајање програма у сатима и данима: 16 сати односно 2 дана по 8 сати када се програм изводи уживо или 4 седмице online
Број учесника у групи: 15 до 25 учесника

external image 1 external image 1 external image 1 external image 1 external image 1 external image 1 external image 1 external image b.gif?host=slikeiscenskeigre.wordpress.com&blog=25814315&post=1&subd=slikeiscenskeigre&ref=&feed=1

Wikispaces